Outplacement

Doel van het traject is het verwerven van een passende nieuwe baan buiten de huidige organisatie.

De aanleiding hiertoe kan zijn:

  • Reorganisaties, fusies of economische ontwikkelingen bij de werkgever, waardoor de huidige functie van de medewerker komt te vervallen.
  • Veranderde persoonlijke ambities van de werknemer.
  • De werknemer functioneert niet (meer) in zijn huidige functie.

Werkwijze

Na een gesprek met de werkgever volgt een intakegesprek met de medewerker. Na aanleiding van dit gesprek wordt een trajectvoorstel op maat gemaakt en verzonden aan de medewerker. Na diens akkoord wordt het trajectvoorstel als offerte aangeboden aan de werkgever.

Fasen in een outplacementtraject:

Fase 1 bestaat uit het verwerken van emoties rondom het verlies van de huidige functie en het omgaan met veranderingen. In deze fase wordt je ondersteunt in het onderzoeken van eigen kwaliteiten, valkuilen, waarden en drijfveren. De afronding van deze fase resulteert in een persoonlijk profiel.

Fase 2 Aan de hand van het persoonlijk profiel ga je actief op onderzoek naar haalbare functies of beroepen. Dit kan gepaard gaan met het loslaten van oude zekerheden, ideeën of idealen en allerlei gevoelens oproepen zoals bijvoorbeeld; Angst om in iets nieuws te stappen. Het is prettig om hierbij begeleid te worden. In deze fase wordt helder welke patronen je hinderen om de volgende stap te nemen, en wat je daaraan kunt doen. Onderdelen die aan bod komen: arbeidsmarktonderzoek, sollicitatie en presentatievaardigheden (brief, CV, netwerken, gespreksvoering.
Deze fase resulteert in een concreet actieplan voor zowel de korte en de lange termijn.

Fase 3 Deze fase omvat de uitvoering van het actieplan, gericht op het verwerven van een baan. In deze fase ga je gericht netwerken en solliciteren. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het netwerk van het Bureau voor Loopbaancoaching en van het eigen netwerk. Ook kan in deze fase een jobhunter worden ingezet als extra ondersteuning. De coaching is in deze fase gericht op ondersteuning en eventuele bijsturing in de uitvoering van het actieplan. Na het vinden van een baan vindt er nazorg plaats in de vorm van coachingsgesprekken om te zorgen voor een optimale start in de nieuwe functie.

Over de vorm en frequentie van terugkoppeling worden vooraf afspraken gemaakt met de werkgever

Looptijd

Tijdens de intake wordt een inschatting gemaakt van de looptijd. De ervaring leert dat een traject gemiddeld 6 tot 9 maanden duurt. Verlenging per maand is mogelijk.