Stress en Burnout

Omgaan met stress en burnout

Door de waan van de dag en onder hoge tijdsdruk verliest u de balans. U voelt zich soms gejaagd, heeft stress en te weinig tijd voor uzelf. U kunt prioriteiten stellen en keuzes maken, maar u vindt veel belangrijk, uitdagend en interessant. Wilt u met meer rust, innerlijke kracht en plezier naar het werk? U onderzoekt welke factoren kunnen bijdragen aan een prettig gevoel van persoonlijk evenwicht. In evenwicht neemt u ontspannen beslissingen. U stelt heldere prioriteiten en behoudt voldoende energie. Hierdoor boekt u zowel zakelijk als privé vooruitgang.

Onderwerpen bij begeleiding van stress en burnout

 •  Wat is stress, wat is burnout?
 •  Wat zijn oorzaken van mijn burnout?
 •  Inzichten in de eigen persoon gelegen factoren;algemene gezondheidssituatie, blokkades, belemmerende overtuigingen die geringere vitaliteit tot gevolg hebben.
 • Inzichten in stressgevende factoren die het werk met zich meebrengt.
 • Inzichten in stressgevende factoren in privé-omstandigheden.
 • Wat heb ik nodig om me beter te kunnen ontspannen en vitaal te zijn?
 • Hoe communiceer ik?
 • Ben ik voldoende assertief?
 • Hoe ga ik om met conflicten?
 • Hoe ontspan ik?

Werkwijze

Driegesprek

Indien de werkgever opdrachtgever is voor het begeleidingstraject zal in een driegesprek tussen de medewerker, de coach en de contactpersoon in het bedrijf (meestal de leidinggevende) de situatie worden verkend, en zal gezamenlijk de begeleidingsvraag worden geformuleerd. Dit heeft tot doel om commitment te creëren en een wederzijdse betrokkenheid tussen leidinggevende en medewerker te handhaven/bevorderen, verantwoordelijkheden vast te leggen, en daarmee transparantie te waarborgen in het gehele proces.

Intake

 • Het onderzoeken en verdiepen van de begeleidingsvraag, eventueel herformuleren
 • Inventariseren in welke situaties en onder welke omstandigheden de vraag actueel is
 • Inventarisatie van reeds ondernomen acties t.b.v. de situatie
 • Kennismaken met uw coach
 • Vastleggen van uw verwachtingen en het einddoel van de begeleiding
 • Afspraken maken over de werkrelatie tussen u en uw coach
 • Bedenktijd of u daadwerkelijk gecoached wilt worden

Trajectvoorstel

De medewerker krijgt in de gesprekken opdrachten mee om zelfstandig aan te werken. Houdt u bij uw tijdsinvestering dus niet uitsluitend rekening met de duur van de gesprekken en de eventuele reistijd maar ook met de tijd die nodig is voor de opdrachten en reflectie.
Afhankelijk van de achtergrond en vraag kunnen o.a. de volgende onderdelen aan bod komen:
Onderzoek naar de energiebalans. (Her)kennen van spanning en ontspanning, onderzoek naar belemmerende overtuigingen, blokkades, kwaliteiten en valkuilen die hebben bijgedragen aan de huidige situatie aan de hand van praktische opdrachten. Deze zijn doorgaans ervaringsgericht. Interventies middels RET,NLP, Focussen,creatieve opdrachten. Onderzoek naar vitaliserende hulpbronnen voor de medewerker.

Tevens kan de medewerker gevraagd worden om op zijn vraag afgestemde literatuur te lezen. In een stappenplan bepaalt de medewerker samen met de coach welke nieuwe inzichten hij gaat uitproberen om zijn vaste gedragspatronen te doorbreken en de gewenste te oefenen. Deze oefening zal doorgaans in de werksituatie worden geoefend en zorgvuldig worden nabesproken. De medewerker legt zijn opgedane ervaringen vast middels reflectieverslagen.
In een actieplan beschrijft de medewerker de vervolgstappen die nodig zijn om de verworven inzichten en de gedragsverandering te bestendigen dan wel verder te ontwikkelen.

Evaluatie middels een driegesprek

Bij afronding maakt de medewerker een evaluatie en een actieplan en koppelt dit in een driegesprek terug aan de opdrachtgever.

Resultaat

De medewerker beschikt over meer inzicht en vaardigheden om vitaler in zijn werk te staan en vitaal te blijven.

Looptijd

Afhankelijk van de vraag beslaat een traject 6-8 gesprekken van ±1,5 uur in een periode van 3-6 maanden. Iedere vraag is maatwerk.