Over de coach

Gaby Tuguntke (1962) is sinds 2005 werkzaam als zelfstandige coach en werkt onder de naam
Tuguntke Loopbaancoaching,
training en persoonlijke ontwikkeling.

Na haar studie gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Maastricht heeft Gaby een trainersopleiding gevolgd.
Naast het werken met groepen heeft ze zich ontwikkeld in het coachen op individueel niveau. Ze volgde een opleiding tot loopbaanadviseur en diverse aanvullende cursussen, waaronder biografisch werken, koersonderzoek, ziekteverzuimbegeleiding en -preventie (m.n. op het gebied van stress-gerelateerde klachten), vitaliteit, psychiatrische ziektebeelden, NLP, focussen, NEI® en systemisch werken.

In 2011 is zij afgestudeerd als Neurofeedback-therapeute en is zij aangesloten bij het landelijk netwerk van het Biometrisch Centrum. Gaby is sinds 1997 werkzaam op het gebied van mens-werk-gezondheid binnen de context van een voortdurend veranderende omgeving en kansen tot groei en ontwikkeling.

Ze doet haar werk vanuit het motto “iedereen regisseur van zijn eigen levens-loop-baan” en gaat samen met haar kandidaten op onderzoek naar zingevende factoren en bezieling in werk.

Doel
Streven naar de beste onderlinge afstemming van mens, werk, gezondheid binnen de context van continue veranderingen.

Visie
Een bedrijf behaalt de beste resultaten als er een optimale mix is van mens, werk en organisatie. En dat is het geval wanneer mensen vertrouwd zijn met hun werk en taken en zich prettig voelen in de organisatiecultuur.
Om dit te bereiken is het noodzakelijk dat mensen zich bewust zijn van hun kwaliteiten, valkuilen, drijfveren, motivatie en inspiratiebronnen en in contact zijn met hun eigen behoeften en de behoeften van de organisatie.

Zowel mensen als organisaties zijn continu in beweging/verandering. Een optimale afstemming van beide is een doorlopend proces van bezinning, keuzes en acties. Het Lemniscaat – het wiskundige symbool voor oneindigheid – geeft de dynamiek weer van dit continue afstemmingsproces: van binnen naar buiten en vice versa.

Motivatie
Gaby geniet van de bevlogenheid van de ander, wanneer mensen in staat zijn met (meer) zelfvertrouwen hun keuzes te maken en daarbij de regie (weer) in eigen hand nemen en stappen zetten in de voor hun gewenste situatie.
Waarden: mensgericht, resultaatgericht, transparantie in aanpak, vertrouwen, samenwerking en betrokkenheid.

Eigenschappen
Bevlogen, extravert, speels, eigenwijs, zorgvuldig, respectvol, duidelijk, enthousiast en analytisch.