Loopbaan(her)oriëntatie

Loopbaan(her)oriëntatie is gericht op het bepalen van de meest passende koers in iemands loopbaan. Middels zelf-onderzoek en/of een persoonlijkheids- en interesse test wordt de medewerker gestimuleerd tot het verhelderen van persoonlijke verlangens en het hervinden van zingeving en vitaliteit in zijn of haar loopbaankeuze.
In dit verband spreken we van het meest vitaliserende loopbaanperspectief. Ook vindt er een oriëntatie plaats op  mogelijke functies waarin met plezier gewerkt kan worden.

Doelgroep:

 • Medewerkers die toe zijn aan verandering maar niet weten wat hun kwaliteiten en mogelijkheden zijn
 • Medewerkers van wie de functie komt te vervallen
 • Medewerkers die niet meer met plezier werken, maar niet kunnen aangeven wat daarvan de oorzaak is (zoals mid-life vraagstukken)
 • Medewerkers die ten gevolge van diverse life-events (ziekte, burnout, privé-omstandigheden) geconfronteerd zijn met de behoefte aan een nieuwe invulling van hun loopbaan

Voorbeeld vraagstellingen:

 •  ´Ik weet wel wat ik niet (meer) wil, maar ik heb nog geen helder beeld van wat ik wel wil.´
 • ´Ik wil graag een nieuwe wending in mijn loopbaan, maar weet nog niet goed hoe ik dat moet aanpakken.´
 • ´Ik haal geen inspiratie meer uit mijn huidige baan, wat kan ik doen om dit te veranderen?´

Doel

 1. Duidelijkheid krijgen over de vragen: ´wie ben ik´, ´wat kan ik´ en ´wat wil ik´.
 2. Inzicht in zingevende factoren in werk en persoonlijke energiebalans.
 3. Oriëntatie op passende functies en een actieplan om verdere stappen vorm te geven.

Werkwijze

Intake

Het intakegesprek staat in het teken van kennismaken, bespreken van de huidige en de gewenste situatie en de wijze waarop betrokkene tot nu toe is omgegaan met de situatie. Tevens fungeert de intake als een eerste verkenning van hetgeen nodig is om de gewenste situatie te bereiken. Na de inventarisatie van de loopbaanvragen wordt een maatwerkprogramma samengesteld. In een offerte wordt dit programma samen met de kosten aangeboden aan de opdrachtgever.

Gesprekken

Afhankelijk van de loopbaanvraag kunnen onder andere de volgende onderdelen aan bod komen:

 • Balans opmaken middels biografisch werken: geeft inzicht in o.a. gedragspatronen, beïnvloedingsmogelijkheden, drijfveren en ambities, behoeften, overtuigingen en hoe tot nu toe keuzes zijn gemaakt
 • Kernkwaliteiten en valkuilen
 • Kernwaarden
 • 360°-feedback
 • Energiebalans
 • Levensfases
 • Interne communicatie (met jezelf), externe communicatie
 • Bewust worden en ombuigen van eventuele blokkades middels, RET, NLP, Focussen, systemisch werk, creatieve opdrachten en feedback
 • Opstellen van een persoonlijk profiel waarin beschreven wordt over welke kennis, vaardigheden en kwaliteiten de medewerker beschikt
 • Het stellen van doelen
 • Meest vitaliserend beroepsperspectief
 • Oriëntatie op mogelijke functies die realistisch en haalbaar zijn
 • Actieplan

Evaluatie middels een driegesprek

Bij afronding maakt de medewerker een evaluatie en een actieplan en koppelt dit in een driegesprek samen met de coach terug aan de opdrachtgever.

Resultaat

 • De medewerker beschikt over een persoonsprofiel, een beroepsprofiel en een concreet actieplan waarin de vervolgstappen worden beschreven.
 • De opgedane zelfkennis draagt bij aan het zelfsturend vermogen van de medewerker om diens persoonlijke doelstelling te realiseren.

Looptijd
Afhankelijk van de loopbaanvraag meestal 6-8 gesprekken van 1,5 tot 2 uur in een periode van 3-4 maanden.

Een loopbaan(her)oriëntatie kan worden uitgebreid met een sollicitatiemodule