Duurzame inzetbaarheid

Kent u dit?

Er staan in uw organisatie veranderingen aan te komen die gepaard gaan met bezuinigingen. De vraag naar efficiëntie en innovatie is de laatste jaren behoorlijk toegenomen en de middelen zijn beperkt. Het is zeker niet de eerste verandering in uw organisatie en uw medewerkers lijken ‘verander-moe’ te zijn. Er wordt meer van uw mensen verwacht in minder tijd. U zoekt een manier om deze boodschap goed over te brengen, terwijl u weet dat er een aantal medewerkers al geruime tijd op hun tenen lopen. En, u heeft onlangs al afscheid moeten nemen van twee van uw beste medewerkers. Zij zagen elders de zon schijnen.

Hoe zou het zijn als….                            

 • Er meer werkplezier is in uw bedrijf
 • Het bedrijfsresultaat geoptimaliseerd kan worden
 • Het ziekteverzuim omlaag gaat
 • U een team heeft met gemotiveerde loyale en vitale medewerkers?

De Werkenergieanalyse® helpt u om dit mogelijk te maken

 

Laat uw medewerkers werk maken van hun bevlogenheid

Wist u dat bevlogen medewerkers

 • Trots zijn op hun werk en hun werk zinvol vinden
 • Betrokken, productiever en proactiever zijn
 • Zich energiek voelen, veerkrachtig en vitaal zijn
 • Zich zelfverzekerd voelen
 • Een hoger prestatieniveau hebben
 • Minder ziekteverzuim hebben
 • Hun grenzen aangeven en voor een goede balans tussen werk en privé zorgen
 • Duurzaam inzetbaar zijn
 • En, last but not least: Bevlogenheid is besmettelijk!!

Bevlogen medewerkers zijn vaak een inspiratiebron voor anderen

De werkenergieanalyse is een analyse-instrument dat eenvoudig online kan worden ingevuld. Het geeft inzicht in persoonlijke energie- en stressbronnen op zowel organisatie- als functieniveau. Dit wordt visueel weergegeven in een persoonlijke rapportage die vervolgens besproken wordt met een onafhankelijke coach waardoor vertrouwelijkheid is gegarandeerd. Uw medewerkers ontdekken op welke aspecten zij wel of geen invloed hebben, zodoende weten ze welke toekomstige acties voor hen effectief zijn. Samen met de coach wordt een persoonlijk prioriteitenplan opgesteld, zodat uw medewerkers daarna direct en doelgericht aan de slag kunnen gaan.
De werkenergieanalyse ondersteunt uw medewerkers bij het zelfverzekerd en doelgericht sturen van hun carrière. Want alleen werk dat bij je past, geeft steeds weer plezier, energie en voldoening! Haal het beste uit uw medewerkers!

Mogelijke doelen van de Werkenergieanalyse®:

 • Verbeteren van energiebalans, tevredenheid en motivatie
 • Bevorderen van bevlogenheid en duurzaam inzetbaar zijn
 • Als nulmeting voor optimalisatie teamprestatie
 • Ter voorbereiding op een persoonlijk ontwikkelgesprek
 • Bij niet optimaal functioneren (of zieke) werknemer
 • Formuleren ontwikkelings- en opleidingsbehoefte
 • Keuzeversneller bij de keuze om wel of niet te blijven
 • Ter onderbouwing van een coachtraject

Werkenergieanalyse® is in te zetten bij individuele medewerkers en in teams
Hoe werkt het?
1. Online analyse
2. Persoonlijke rapportage
3. Verdiepend gesprek met de coach waarin direct een actieplan wordt opgesteld
4. Actie