Loopbaanscan

Voor mensen die snel inzicht willen krijgen of zij hun talenten optimaal benutten in hun loopbaan.

Deze loopbaanscan omvat een tweetal tests (NIP erkend) en biedt snel zicht op de aanwezige talenten en bijbehorende beroepen.
Per e-mail ontvangt u twee online testen: een persoonlijkheidstest en een beroepentest. Deze tests maakt u via internet binnen de voor u op maat aangepaste testomgeving. Daarna volgt een gesprek van 2 uur waarin de resultaten worden besproken. U wordt uitgenodigd om een actieplan op te stellen, dat vervolgens in een tweede gesprek met u wordt besproken.

Resultaat

Na afloop van de loopbaanscan heeft u een concreet Persoonlijk Loopbaan Ontwikkelings Plan. Hiermee kunt u concrete stappen zetten in uw loopbaan binnen of buiten de huidige werkkring.

Mocht u na aanleiding van de loopbaancsan behoefte hebben aan een diepgaander zelfonderzoek (passie en zingeving) kunt u de loopbaanscan aanvullen met een loopbaan(her)oriëntatie